Shoper

Klient: Dreamcommerce S.A.
Zakres: consulting marki, audyt identyfikacji wizualnej

Shoper jest najczęściej wybieraną platformą e-commerce w Polsce, na której funkcjonuje ponad 12 tysięcy internetowych sklepów. Należąca do Dreamcommerce S.A. marka wspiera sprzedawców nie tylko za pomocą silnika e-commerce, ale także poprzez dzielenie się swoim know-how i szerokie wsparcie użytkowników. Dostarczane rozwiązania wspierają sprzedaż i kampanie prowadzone zarówno poprzez standardowe kanały (sklepy internetowe), jak i social media, czy Allegro.

Przygotowania do rebrandingu marki Shoper

W 2017 roku właściciele marki Shoper stanęli przed wyzwaniem odświeżenia jej wizerunku, wynikającym między innymi z dynamicznego rozwoju i nowych wyzwań. Podjęto szereg działań zmierzających do uporządkowania procesów, a także przeprojektowania identyfikacji wizualnej. Osoby odpowiadające za markę wzięły udział w warsztatach brandingowych, podczas których wypracowano proponowane kierunki dalszych działań. Pojawiły się pierwsze koncepcje odświeżonej marki, które wymagały obiektywnej oceny.

Audyt działań i nowej identyfikacji wizualnej

Zostaliśmy zaproszeni do współpracy, w ramach której przeprowadziliśmy audyt marki oraz identyfikacji wizualnej. Oceniliśmy podjęte decyzje i przygotowaliśmy obszerny raport uwzględniający uwarunkowania środowiskowe, przyczyny planowanej zmiany, cele oraz kompleksową ocenę propozycji nowego systemu komunikacji wizualnej. W opracowaniu skupiliśmy się nie tylko na aspektach technicznych, ale przede wszystkim na ich dopasowaniu do przyjętych założeń i strategii. Przygotowaliśmy również listę zaleceń i propozycji dalszych kroków.

Shoper zyskał informację wspierającą proces rebrandingu

Przeprowadzony przez nas audyt identyfikacji oraz analiza założeń dotyczących marki realnie wsparły planowany rebranding. Zwróciliśmy uwagę na spójność przekazu, jego stylistykę, symbolikę oraz dopasowanie całości do działań strategicznych.

„Pracując nad kształtem nowego systemu wizualnego zyskaliśmy informacje i techniczną ocenę nowego projektu, które pomogły nam podjąć szereg ważnych decyzji. Bazując na dostarczonej obiektywnej analizie dokonaliśmy niezbędnych korekt, które w efekcie zaowocowały kompleksowym odświeżeniem marki Shoper.” – Krzysztof Krawczyk, CEO Dreamcommerce S.A.

Dokument zawierał analizę znaku, języka wizualnego, kolorystyki, spójności ze strategią, a także ocenę szans i zagrożeń związanych z przyjętym podejściem. Nie zabrakło w nim również uwzględnienia zewnętrznych zjawisk rynkowych, takich jak trendy, które również wpływają na kreowanie i odbiór marki.

Współpraca ułatwiła decydentom z Dreamcommerce podjęcie ważnych działań brandingowych i wizualnych, które przełożyły się na większą spójność, atrakcyjność i nową jakość marki Shoper.